Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding B2

25 oktober | 1 december 2022

voor inwoners, met gemeenten

Te volgen voor professionals die al eerder de B1 training hebben gevolgd 

Toelichting

Recente wetenschappelijke kennis over hechting en de ontwikkeling van deze kennis, het leren differentiëren tussen ouderonthechting versus een gegronde reden voor een contactbreuk, de rol van de omgeving bij complexe omgangsproblematiek, en verdieping herkenning ouderonthechting; interactief met een filmpje.

Programma

3 uur durende workshop ter aanvulling van de B1 training.

Accreditatie

Accreditatiepunten te behalen:
SKJ: 5 punten voor B2.
K&J / OG: in totaal 29 punten worden toegekend; indien ook de verdiepingstrainingen zijn gevolgd.

Wanneer

25 oktober 2022, 10.00-13.00 uur (maximum aantal deelnemers bereikt)
1 december 2022, 10.00-13.00 uur

Voor wie

De training is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, gemeente consulenten, medewerkers van Jeugd en Gezinsbeschermers die de B1 training al gevolgd hebben (allen binnen regio Gooi en Vechtstreek)

Meer informatie over ouderonthechting kun je vinden op http://www.hechtscheiden.com/

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis