Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding B2

25 oktober | 1 december 2022

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Te volgen voor professionals die al eerder de B1 training hebben gevolgd 

Toelichting

Recente wetenschappelijke kennis over hechting en de ontwikkeling van deze kennis, het leren differentiëren tussen ouderonthechting versus een gegronde reden voor een contactbreuk, de rol van de omgeving bij complexe omgangsproblematiek, en verdieping herkenning ouderonthechting; interactief met een filmpje.

Programma

3 uur durende workshop ter aanvulling van de B1 training.

Accreditatie

Accreditatiepunten te behalen:
SKJ: 5 punten voor B2.
K&J / OG: in totaal 29 punten worden toegekend; indien ook de verdiepingstrainingen zijn gevolgd.

Wanneer

25 oktober 2022, 10.00-13.00 uur (maximum aantal deelnemers bereikt)
1 december 2022, 10.00-13.00 uur

Voor wie

De training is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, gemeente consulenten, medewerkers van Jeugd en Gezinsbeschermers die de B1 training al gevolgd hebben (allen binnen regio Gooi en Vechtstreek)

Meer informatie over ouderonthechting kun je vinden op http://www.hechtscheiden.com/

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

Binnenkort

Diverse data in 2022

Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld

 • Nader te bepalen, ergens in de regio Gooi en Vechtstreek
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 20 oktober 2022 en fysieke training: 20 oktober 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 1 november 2022 en fysieke training: 1 november 2022 van 17.00-19.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen voor POH’ers en huisartsen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Webinar op donderdag 17 november en live praktijktraining op maandag 28 november 2022

Geaccrediteerde training cultuursensitief werken

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis