voor inwoners, met gemeenten

Gemeenteraden staan met elkaar in verbinding om de gezamenlijke kaderstellende en controlerende rol bij regionale samenwerking goed in te kunnen vullen. Deze verbinding formaliseren de gemeenten niet. Het risico is immers het ontstaan van een extra bestuurslaag met een schijnlegitimatie. Wel willen de gemeenteraden en colleges elkaar inspireren en elkaars standpunten en overwegingen kennen. Daarvoor organiseert de Regio vanuit deze regionale samenwerkingsagenda Regiopodia.

Het gesprek aan tafel met de raadsleden van de buurgemeenten levert inzicht in de door de verschillende gemeenten gedeelde belangen. Daarnaast kunnen raadsleden zich informeren over de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda.

De Regiopodia vinden zowel fysiek als digitaal plaats. Zie onderstaande kalender voor de data.

De Regiopodium bijeenkomsten