voor inwoners, met gemeenten

26 maart: Gooise Bedrijvendag

Publicatiedatum: 12 maart 2018

De Gooise Bedrijvendag 2018: het regionale evenement in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland voor ondernemingen. Op maandag 26 maart vanaf 17.30 uur vindt deze dag weer plaats in Spant! in Bussum.

De Gooise Bedrijvendag is een (vrij toegankelijke) ondernemersdag waar de deelnemende organisaties uit het Gooi, de Vechtstreek en Eemland veel contacten kunnen opdoen die voor hun werk belangrijk zijn. Alle gemeenten, Regio Gooi en Vechtstreek, ondernemersverenigingen in deze regio en Rabobank Gooi en Vechtstreek financieren of sponsoren al enkele jaren de Gooise Bedrijvendag.

Thema’s

De thema’s die bij de Gooise Bedrijvendag 2018 centraal staan: welke kansen en mogelijkheden zijn er om de economie te stimuleren in de regio Gooi  en Vechtstreek? Hoe verhoudt de inrichting van traditionele winkelcentra en klassieke winkelstraten zich tot het nieuwe online shoppen? Men zou de centra en bedrijventerreinen innovatiever kunnen inrichten. Dat vergt een omslag in denken bij ondernemers, overheden en consumenten.

Interesse of meer informatie: www.gooisebedrijvendag.nl

Meer nieuws

Al het nieuws