voor inwoners, met gemeenten

Economie Metropoolregio Amsterdam groeit met 3,7 procent en werkloosheid daalt naar 4 procent

Publicatiedatum: 20 juni 2018

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt de economische groei van de metropoolregio 0,5 procentpunt hoger dan die van de rest van Nederland. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,9 procent in 2017 naar 4 procent in 2018, en 3,6 procent in 2019. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Dit staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die vandaag zijn gepubliceerd. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 33 gemeenten van de Metropoolregio, die zo’n 2,5 miljoen inwoners telt. Door deze economische groeicijfers hoort de Metropoolregio Amsterdam bij de vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa, samen met Londen, Stockholm, Warschau en Praag.

Regio Gooi en Vechtstreek

Uit de verkenningen blijkt dat de economie van Gooi en Vechtstreek eveneens groeide tot en met 2017, weliswaar in een iets langzamer tempo dan het MRA-gemiddelde. Naar verwachting blijft de economie ook in 2018 en 2019 volgens ditzelfde patroon groeien. De groei is vooral te danken aan (groot)handel en ontwikkelingen op de woningmarkt.

Van de deelregio’s heeft Gooi en Vechtstreek verhoudingsgewijs de meeste zzp’ers, zelfs meer dan Amsterdam. In 2016 bestond in Gooi en Vechtstreek 15,2 procent van de werkzame beroepsbevolking uit zzp’ers, tegenover 14,8 procent van de werkzame Amsterdammers. Volgens Wimar Jaeger, voorzitter economie Regio Gooi en Vechtstreek, laat het onderzoek zien dat Gooi en Vechtstreek een strategische positie heeft tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. Dit maakt het een aantrekkelijke plek om te wonen en werken. “Uit de verkenning wordt duidelijk dat Gooi en Vechtstreek de laatste twee jaar het been bijtrekt maar we zijn er nog lang niet. Het is belangrijk om werkgelegenheid in onze regio te behouden. Het hoge aantal zzp’ers is een kwaliteit maar maakt ons ook kwetsbaar.”

De hele metropoolregio is in trek als woonplaats. Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio. In Gooi en Vechtstreek is er per saldo een inkomende pendel vanuit Almere/Lelystad en werken er meer mensen uit Gooi en Vechtstreek in Amsterdam dan andersom.

Wat verder uit het rapport blijkt is dat de werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam blijft groeien: in 2018 met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting in 2019 2,1 procent zijn. Daarmee zakt de werkloosheid weer tot op het niveau van vóór de crisis. Er is krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, installatietechniek, glastuinbouw en de ICT.

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal.

Voor de complete Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 zie:  www.metropoolregioamsterdam.nl/evmra.

Meer nieuws

Al het nieuws