voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten Gooi en Vechtstreek tekenen voor verkeersveiligheid

Publicatiedatum: 17 juni 2021

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek maken zich samen met de provincie Noord-Holland sterk om de komende jaren de verkeersveiligheid in onze regio  te vergroten. Met de ondertekening van een intentieverklaring spreken de overheden af binnen samen op te trekken om het aantal verkeersslachtoffers in de regio te verminderen.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft topprioriteit in de hele provincie Noord-Holland. “Onze missie is nul verkeersslachtoffers in 2050”, aldus gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof. “Niet elk verkeersongeval is te voorkomen, maar elk slachtoffer is er wel één te veel.”

De samenwerkende partijen gaan meer gebruikmaken van data over de infrastructuur, ongevallen en verkeersgedrag om doelgerichter maatregelen te treffen. Daarbij gaat het zowel om infrastructurele maatregelen, als ook om verkeerseductie, voorlichting, slimme technologie en gerichtere verkeershandhaving. Daarom wordt intensiever samengewerkt met de politie, het openbaar ministerie en partijen als de ANWB, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Naast de intentieverklaring voor Gooi en Vechtstreek heeft de provincie ook met de andere regio’s in Noord-Holland een intentieverklaring getekend.

Meer nieuws

Al het nieuws