voor inwoners, met gemeenten

Huurders beter beschermd door nieuw meldpunt

Publicatiedatum: 19 december 2023

De Wet goed verhuurderschap verplicht elke gemeente een meldpunt te hebben waar huurders een melding kunnen doen over ongewenst gedrag door de verhuurder. Het heeft als doel woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter te beschermen tegen ongewenste verhuurpraktijken.

In de Wet goed verhuurderschap staan zeven regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Zo mag de verhuurder onder andere niet discrimineren, intimideren, te hoge waarborgsommen en servicekosten opleggen. Daarnaast moet de huurovereenkomst op schrift staan en moet de huurder schriftelijk zijn geïnformeerd over de rechten en plichten door de verhuurder. Voor bemiddelaars geldt een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten. Voor arbeidsmigranten is de verhuurder verplicht om de arbeids- en huurovereenkomst te scheiden en de informatie in begrijpelijke taal te verstrekken.

Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kan dit vanaf 1 januari 2024 bij het Meldpunt goed verhuurderschap in de regio Gooi en Vechtstreek worden gemeld. Het meldpunt is te vinden op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het melden van misstanden is kosteloos en kan (eventueel) anoniem.

Meer informatie over het meldpunt is te vinden via Meldpunt goed verhuurderschap | Urgentiebureau (ubgv.nl) en is beschikbaar voor alle (kandidaat) huurders binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Huurders met klachten over woningcorporaties kunnen ook terecht bij de klachtencommissie van hun eigen woningcorporatie.

Meer nieuws

Al het nieuws