voor inwoners, met gemeenten

Kan huiselijk geweld echt stoppen?

Publicatiedatum: 13 november 2020

Om een antwoord te vinden op die vraag heeft het Verweij Jonker Instituut onderzoek gedaan in 13 regio’s waaronder de regio Gooi en Vechtstreek. De regio is op initiatief van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek aangesloten omdat wij een bijdrage wilden leveren aan dit belangrijke onderzoek. In totaal zijn ruim 576 gezinnen anderhalf jaar gevolgd. Deze gezinnen hebben allemaal te maken gehad met huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderzoekers zijn voorzichtig optimistisch. Huiselijk geweld kan stoppen maar is ook een hardnekkig probleem is met ernstige gevolgen voor alle betrokkenen. Een succesvolle aanpak vraagt om een lange adem. De adviezen uit het onderzoek zullen in samenwerking met de Taskforce Huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek uitgewerkt worden.  Voor meer informatie over het onderzoek zie hier: https://www.augeo.nl/nl-nl/onderzoek/

Meer nieuws

Al het nieuws