voor inwoners, met gemeenten

Regiogemeenten breken als eerste met Gazprom Energy

Publicatiedatum: 22 juni 2022

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek (BlaricumEemnesGooise MerenHilversumHuizenLarenWijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek) hebben op 21 juni 2022 de contracten opgezegd voor de levering van aardgas met Gazprom Energy. Zij zijn hiermee de eerste gemeenten in Nederland die op basis van het Europese sanctiepakket zijn over gegaan tot ontbinding van de contracten voor de levering van aardgas voor overheidsgebouwen.

Bart Heller, bestuurlijk trekker van het regionaal programma Energietransitie: ‘’We hebben als gemeenten het contract opgezegd, omdat we vinden dat dit recht doet aan de actuele situatie. Jaarlijks vloeien miljoenen euro’s publiek geld via gemeenten naar de Russische staat, waarmee de oorlogskas wordt gespekt. We zijn het moreel aan onszelf verplicht om deze stap te zetten.”

Het contract wordt per 1 oktober 2022 beëindigd, in navolging van de Europese verordening van 8 april dit jaar. Dit is door de gemeenten schriftelijk kenbaar gemaakt aan Gazprom Energy NL. De levering van aardgas zal voor de gemeenten vanaf 1 oktober 2022 verzorgd worden door Greenchoice. Dit is in ieder geval voor het laatste halfjaar van 2022 en heel 2023.

Bert Rebel, voorzitter van het regionaal wethoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid: ‘’Naar de toekomst toe hebben we onszelf ook verzekerd van aardgas voor onze overheidsgebouwen door een nieuw contract af te sluiten met Greenchoice. Ik ben blij dat we als gemeenten samen een vuist hebben gemaakt en deze overgang zo snel tot stand hebben gebracht.’’

Meer nieuws

Al het nieuws