voor inwoners, met gemeenten

Respijtvoorziening voor kwetsbare inwoners

Publicatiedatum: 29 oktober 2020

Om inwoners met psychische kwetsbaarheden zoveel mogelijk thuis te laten wonen en te ondersteunen is medio oktober 2020 de pilot respijtvoorziening gestart. Deze voorziening is voor zelfstandig wonende inwoners uit de regio Gooi en Vechtstreek vanaf 18 jaar met een psychische of sociaal maatschappelijke kwetsbaarheid die het thuis even niet redden.


In de Mauritzhof in Bussum is voor hen een veilige, herstelgerichte, huiselijke omgeving gecreëerd, waar zij tijdelijk (maximaal 2 weken) terecht kunnen om een crisis en/of klinische opname te voorkomen. Tijdens het verblijf krijgen mensen de ruimte om tot rust te komen en waar nodig te werken aan herstel, om thuis weer verder te kunnen. Er is plek voor 4 personen, waarbij iedereen een eigen slaapkamer en badkamer heeft.

De voorziening wordt gerund door gediplomeerde ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundigen in opleiding en vrijwillige ervaringswerkers van GGZ Centraal. Zij zetten allemaal hun eigen ervaringen in van hun periode als cliënt in de psychiatrie en/of verslavingszorg. Het verblijf in de voorziening wordt aangegrepen om waar nodig verdere ondersteuning te organiseren na verlaten van de voorziening en hierbij ook aansluiting te vinden bij het aanbod binnen het herstelnetwerk in deze regio voor deze doelgroep.

De respijtvoorziening is in samenwerking met GGz centraal, Kwintes, Jellinek, Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek, MEE, Versa Welzijn, de regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek tot stand gekomen. Deze voorziening is een pilot in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek die een jaar duurt.

Voor meer informatie of voor aanmeldingen kan contact worden opgenomen per telefoon (035) 6995710 of per e-mail via respijtmauritzhof@ggzcentraal.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws