voor inwoners, met gemeenten

‘Samen bereikt’, digitaal tijdschrift over de regionale samenwerking 2019-2022

Publicatiedatum: 7 maart 2023

Voor de derde keer alweer werken gemeenten aan een Regionale samenwerkingsagenda (2023-2026). Het debuut (2015-2018) was een brede verzameling van onderwerpen en genereerde naast een aantal belangrijke resultaten ook goede samenwerkingsenergie onderling. Vier jaar later (2019-2022) was er de roep om meer focus zodat beter kon worden gestuurd op de toekomst van de prachtige regio Gooi en Vechtstreek. Met vijf speerpunten definieerden de raadsleden de strategische koers van Regio Gooi en Vechtstreek in de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022.
1) Bereikbaar Gooi en Vechtstreek, 2) Duurzaam en circulair Gooi en Vechtstreek, 3) Versterking sociaal domein, 4) Aantrekkelijk woon-werk klimaat, 5) Regionale omgevingsvisie.

Aan de vooravond van een nieuwe samenwerkingsperiode wordt in het digitale magazine Samen bereikt uiteengezet wat er de afgelopen periode met de regiogemeenten is bereikt. Via de bladerfunctie is het tijdschrift te lezen.

Meer nieuws

Al het nieuws