voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht! over aanbesteding leerlingenvervoer

Publicatiedatum: 20 maart 2018

In februari hebben twee Samenkracht! bijeenkomsten plaatsgevonden ter voorbereiding van de aanbesteding leerlingenvervoer. De eerste vond plaats met ouders die kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer en de tweede vond plaats met scholen waarvan kinderen gebruiken maken van het leerlingenvervoer.

Resultaten

Bijeenkomst met ouders die kinderen hebben die van leerlingenvervoer gebruik maken

In de praktijk van de uitvoering van het leerlingenvervoer gaat het nog niet zoals gewenst. Het is van belang kwaliteit een goede plek te geven in het bestek van de aanbesteding zodat er concreet op kan worden aangestuurd.  Voorbeelden: duidelijker maximale reistijd leerling in het plan van eisen van de aanbesteding, consequenties van het niet nakomen van eisen zijn voor de vervoerder, roken in het zicht van kinderen niet toestaan en aandacht voor de kwaliteit van de  planning.

Een aantal opmerkingen van ouders die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam zijn: het personeel van de nieuwe vervoerder moet kennis en motivatie van de doelgroep hebben door middel van een cursus. Communicatie en inleving vanuit de planning zijn van belang.

Bijeenkomst scholen waarvan leerlingen gebruik maken van leerlingenvervoer

De bijeenkomst met scholen gaf inzicht in zaken die van belang zijn voor scholen bij de uitvoering van het leerlingenvervoer, zoals overdracht en verkeerssituatie.

Uit de bijeenkomsten bleek dat het combinatievervoer van kinderen die zowel leerlingenvervoer als jeugdhulpvervoer hebben problemen oplevert. Het verkeer rond scholen is vaak chaotisch. De procedure van het overdragen van kinderen wie wanneer verantwoordelijk is, verdient aanbeveling.

Vervolg

De input van beide bijeenkomsten is verwerkt in de tekst van het programma van eisen van de aanbesteding leerlingenvervoer.

Voor informatie over de aanbesteding en de aanbestedingskalender klik hier.

Meer nieuws

Al het nieuws