voor inwoners, met gemeenten

Start campagne tegen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

Publicatiedatum: 4 september 2018

Jaarlijks heeft bijna een miljoen Nederlanders met huiselijk geweld te maken. Gemiddeld zit in elke klas wel een kind dat wordt mishandeld. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld door hun partner, familie, huisvrienden of zorgverleners.

Om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en duidelijk te maken waar u terecht kunt voor advies en meldingen, start een campagne tegen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Want, geweld hoort nergens thuis!

Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling

De campagne huiselijk geweld en kindermishandeling is een activiteit vanuit Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze taskforce werkt een groot aantal organisaties in Gooi en Vechtstreek samen om Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te voorkomen, tijdig te signaleren en effectiever aan te pakken. Leden zijn o.a. Veilig Thuis, Jeugd en Gezin, gemeenten, diverse aanbieders van (jeugd)zorg, welzijnswerk, de GGD, de politie, het onderwijs, en de Raad van de Kinderbescherming.

Reizende expositie #ZIE

De campagne begint met de expositie #ZIE. De expositie bestaat uit levensgrote foto’s van mensen die in het verleden te maken hebben gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling. Van 10 september tot en met 3 december reist de expositie door Gooi en Vechtstreek.

Datum Plaats
10-17 september Weesp
17-24 september Huizen
24 september-1 oktober Hilversum
1 oktober-8 oktober Naarden
8-15 oktober Bussum
15-22 oktober Wijdemeren
22-29 oktober Laren
12-19 november Eemnes
26 november-3 december Blaricum

Inwoners welkom bij opening

De officiële opening van de regionale campagne vindt plaats op 11 september van 16.30-17.00 uur op het Stationsplein in Weesp. Inwoners zijn van harte uitgenodigd bij deze opening aanwezig te zijn.

Veilig Thuis

Bij Veilig thuis werkt een team van deskundige medewerkers, ondersteund door gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, die zich 24/7 sterk maken voor een veilig thuis voor  iedereen binnen regio Gooi en Vechtstreek.

Is er sprake van een onveilige situatie of een crisis en heeft u direct hulp nodig? U kunt 24/7 met Veilig Thuis bellen voor advies of een melding (0800-2000) Bij acuut gevaar belt u 112.  Kijk ook op www.veiligthuisgv.nl voor vragen en meer informatie.

Meer nieuws

Al het nieuws