voor inwoners, met gemeenten

Versterking pleegzorg

Publicatiedatum: 7 februari 2018

Om een beeld te krijgen hoe de pleegzorg in Gooi en Vechtstreek kan worden versterkt, heeft er op 22 januari een Samenkracht bijeenkomst plaatsgevonden met pleegouders.

Resultaten

“We hebben door het gesprek een goede inkijk gekregen in hoe het is om pleegouder te zijn en waar je allemaal tegenaan kunt lopen.” (Angela van Dril en Liesbeth de Groot, projectleiders Regio Gooi en Vechtstreek)

Pleegouders zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding en de ondersteuning van hun pleegzorgaanbieder, maar signaleerden ook een aantal knelpunten. Bijvoorbeeld het goed omgaan met overgangsmomenten in het leven van pleegkinderen, zoals het volwassen worden en uiteindelijk op jezelf gaan wonen. Wat kunnen gemeenten en partners doen om pleegouders en pleegkinderen hier goed op voor te bereiden? Hiervoor zijn een aantal suggesties gegeven.
Pleegouders hebben ook behoefte aan één aanspreekpunt voor hun vragen, zeker omdat ze vaak met veel verschillende partijen te maken hebben. De samenwerking tussen partijen loopt soms goed, maar niet altijd.

Vervolg

Tot eind maart inventariseren de projectleiders de ervaringen en ideeën bij alle partijen (o.a. pleeghulpaanbieders, pleegouders en –kinderen en lokale adviesraden). Deze input wordt gebruikt in het maken van afspraken met pleeghulpaanbieders over de hulpverlening.
Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven aan de regio gemeenten over de dienstverlening waarmee pleegouders ook te maken hebben in de opvang van pleegkinderen.

Er wordt een werkgroep gevormd die als doel heeft om nieuwe pleegouders te werven. Er gaan ook pleegouders deelnemen aan deze werkgroep.

Daarnaast komt er in het voorjaar een gesprek met pleegkinderen (12+).

Meer informatie

Voor meer informatie over de Samenkrachtbijeenkomst of pleegzorg stuur een mail naar samenkracht@regiogv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws