voor inwoners, met gemeenten

‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’

Publicatiedatum: 29 april 2024

De regiogemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren[1], Rijkswaterstaat, ProRail, netbeheerder Liander en de provincie Noord-Holland verkennen samen de mogelijkheden van opwek van zonne-energie langs de snelwegen A1, A6 en het spoor. Het grootste gedeelte van deze opwek kan in de gemeente Gooise Meren gerealiseerd worden.
De participatie met inwoners en belangenorganisaties in Gooise Meren gaat vanaf mei beginnen onder de naam ‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’ – Passend in het unieke landschap werken we samen aan de opwek van zonne-energie langs de A1, A6 en het Spoor.

In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. Om aan de slag te gaan met de Nederlandse klimaatdoelstellingen, werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Binnen de RES wordt naar locaties gezocht waar opwek met bijvoorbeeld zonnepanelen kan worden gerealiseerd. Een van de projecten binnen de RES in onze regio is de ‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’, onderdeel van het landelijk programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Binnen dit project is een voorverkenning gedaan naar locaties waar duurzame energie opwek kan plaatsvinden, zoals in bermen langs snelwegen en spoor, op geluidsschermen en/of op naastgelegen beschikbare grond. Op dit moment is het project in de verkenningsfase en wordt samen met een landschapsarchitect onderzocht wat er concreet mogelijk is in onze regio.

De gemeente Gooise Meren heeft binnen de ‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’ de meeste potentiële locaties waar duurzame energie opwek kan plaatsvinden en start op korte termijn met participatie met de inwoners en belanghebbenden van de gemeente. Voorzitter van de Stuurgroep van de ‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’ en wethouder Duurzaamheid Barbara Boudewijnse (gemeente Gooise Meren): “Tijdens de verkenningsfase is het belangrijk om verder te kijken dan alleen naar het opwekken van energie. We kijken ook naar biodiversiteit, het ruimtelijk ontwerp en de bijdrage aan de gemeenschap.”

De ‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’ loopt voor een beperkt deel over het grondgebied van de overige betrokken gemeenten. Om die reden geven zij op een later moment invulling aan een geschikte vorm van participatie.

OER-Programma

De ‘Zonneroute Gooi en Vechtstreek’ is onderdeel van het Rijksprogramma OER. Met dit programma stelt het Rijk het eigen vastgoed ter beschikking en werkt zo samen met provincie Noord-Holland en regiogemeenten aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie op hun grondgebied.

[1] Gemeente Wijdemeren heeft geen grondgebied dat binnen de scope van het OER-project in de regio Gooi en Vechtstreek valt.

Meer nieuws

Al het nieuws