voor inwoners, met gemeenten

Energietransitie Gooi en Vechtstreek

In Gooi en Vechtstreek werken de gemeenten aan de transitie naar een klimaat neutrale regio in 2050. De energietransitie is een van de grootste en meest complexe uitdagingen in de komende decennia. In de regiogemeenten zijn voor 2050 115.000 woningen en 30.000 bedrijven te verduurzamen. Daarnaast gaan we hernieuwbare energie klein- en grootschalig opwekken en stappen we over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken.

Alles hangt met elkaar samen en de keuzes van de toekomst hebben invloed op hoe we nu wonen, werken, ons verplaatsen, wat we eten, hoe we produceren en energie gebruiken en opwekken. Om de verandering mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met onder andere provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, woningcorporaties, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, huurdersbelangenverenigingen, de netbeheerder, bedrijfsleven en energiecoöperaties.

Contact

Karen Bloemen

Programmacoördinator
k.bloemen@regiogv.nl