Gemeenteraden

voor inwoners, met gemeenten

Raadsleden zijn zeer betrokken bij wat er in de regio leeft. Iedere zes weken is er een Regiopodium voor raadsleden en bestuurders over een inhoudelijk thema. Dit is een informatie- en netwerkbijeenkomst. Bekijk de data van de Regiopodia.

Uit iedere gemeente zijn twee raadsleden aangewezen als ambassadeur. Zij ondersteunen de regionale samenwerking.