De Werkkamer

voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor, Rivierenzaal
Datum
5 september 2018
Aanvang
13:00
Eindtijd
15:00
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Kennismaking Annette Wolthers en de leden van de Werkkamer

4. Stand van zaken banenafspraak

  • Realisatie en ontwikkelingen (presentatie)
  • Wat hebben de partijen gedaan?
  • Wat gaan de partijen doen?

5. Stand van zaken WSP

6. Consultatie Marktbewegingsplan

7. Rondvraag