Gezamenlijke aanpak van de sociaal economisch gevolgen van de coronacrisis

voor inwoners, met gemeenten

Gezamenlijke aanpak van de sociaal economisch gevolgen van de coronacrisis

Locatie
Regiokantoor (de vergadering kan worden bijgewoond via livestream, inloggen kan vanaf 17.45 uur)
Datum
8 september 2020
Loopt tot en met
9 september 2020
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:00
Voorzitter
n.b
E-mail
n.b@n.b

Namens het bestuur van de Veiligheidsregio en de Portefeuillehoudersoverleggen Sociaal Domein en Fysiek Domein van de Regio GV presenteren burgemeester Han Ter Heegde en wethouders Annette Wolthers (voorzitter regionaal overleg Werk & Inkomen) en Gerard Kuipers (voorzitter regionaal overleg EZ)  hoe de gemeenten met elkaar de handen ineen hebben geslagen om de sociaal economisch gevolgen van de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken voor onze inwoners en ondernemers. Bijzondere aandacht wordt in de bijeenkomst gegeven aan de maatregelen voor inwoners die op zoek zijn naar werk.

Deelname & aanmelden

Deze digitale bijeenkomst (webinar) is bedoeld voor de raads- en commissieleden van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Helaas is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk i.v.m. corona, maar we doen er alles aan om uw vragen tijdens het webinar direct te kunnen beantwoorden. Met een opname wordt deze ontmoeting eveneens op een later moment toegankelijk gemaakt voor overige raadsleden.

Volg de webinar over Gezamenlijke aanpak van de sociaal economisch gevolgen van de coronacrisis via deze link.

Om in te loggen heeft u het volgende password nodig: 488826.

Programma

1 Opening
Voorzitter Marije Mansfeld (communicatieregisseur regio) en burgemeester Han ter Heegde openen het webinar. Han ter Heegde gaat daarbij in op de rollen van de Veiligheidsregio, gemeenten en regio.

2 De gevolgen van de coronacrisis
Tijs Böhm (programmamanager regio) brengt de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis in beeld in cijfers en verhalen.

3 Aanpak van gemeenten tot nu toe
Wethouder Gerard Kuipers vertelt wat de gemeenten in de regio hebben gedaan voor ondernemers en inwoners. Daarbij komen de uitkomsten van overleg met ondernemers aan bod.

4 Wat staat ons op economisch en sociaal vlak nog te wachten
Gerard Kuipers spreekt over de verwachtingen en prognoses voor de nabije toekomst.

5 De aanpak van gemeenten/ hoe gaan we verder?
Wethouder Annette Wolthers vertelt over de aanpak die gemeenten de komende tijd verwachten in te zetten. Daarbij gaat ze vooral in op de aanpak voor mensen die werk zoeken. De komende tijd zal vanuit de programma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk ingezet worden op meer banen en meer opleidingen. Aan het woord komt ook een grote werkgever in de mediasector, over de uitwerking van een pilot om banen te creëren waar de sector toekomst in ziet.