MRA verstedelijkingsstrategie

voor inwoners, met gemeenten

MRA verstedelijkingsstrategie (webinar)

Datum
19 april 2021
Aanvang
19:00
Eindtijd
20:30
Terugkijken
Toelichting webinar

De Verstedelijkingsstrategie is een gezamenlijke strategie die door de MRA samen met het Rijk (en met andere partners zoals Waterschap) wordt ontwikkeld. Dit is het programma die het Rijk gebruikt om uiteindelijk te komen tot keuzes voor Rijksinvesteringen in de toekomst.

De Verstedelijkingsstrategie zet de koers naar een duurzame en economische sterke metropool voor iedereen. De resultaten zullen onder andere verwerkt worden in de diverse Omgevingsvisies en -agenda’s waaronder de NOVI. Er wordt voortgebouwd op besluiten die op gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksniveau al eerder zijn genomen.  De urgentie is hoog, gezien de grote en complexe uitdagingen waar we voor staan op het gebied van wonen, werken, verduurzaming, landschap en leefbaarheid, in combinatie met de relatief geringe ruimte die we daarvoor hebben.

In 2020 zijn de raden en staten geïnformeerd en gehoord over het Rijk-regio project Verstedelijkingsstrategie MRA 2050 in deelregionale sessies. In onze regio heeft dit plaatsgevonden via een webinar op 29 september 2020.

Inmiddels is een eerste versie van het verstedelijkingsconcept uitgewerkt. Deze wordt aan u gepresenteerd tijdens dit webinar. U wordt bijgepraat over de stand van zaken binnen het traject Verstedelijkingsstrategie.

In de periode tussen 17 mei en 12 juli volgt een zienswijzeronde bij de raden en staten binnen de MRA.

Voor wie

Raadsleden

Programma

  • Introductie door de Regio Gooi en Vechtstreek. Aan het woord: Alexander Luijten
  • Vervolgens een presentatie verzorgd door het projectteam van de MRA: Aan het woord: Programmamanager Paul Menting en lid kernteam Ton Bossink
  • Via chatfunctie de mogelijkheid voor het stellen van vragen

Informatie

Voor vragen over de avond of over het programma kunt u terecht bij: Rowena Kuijper, strategisch adviseur fysiek domein, Regio Gooi en Vechtstreek, r.kuijper@regiogv.nl