PFHO fysiek domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heide-/Polderzaal)
Datum
1 november 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Pfho fysiek domein 19 juli jl.

3. Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie

5. Terugkoppeling regiegroep MRA

6. W.v.t.t.k. en rondvraag

7. Mededelingen (Ruimte & Mobiliteit)

9. Heritage Impact Assessment energiewinning

11. W.v.t.t.k. en rondvraag

12. Mededelingen (Bouwen en wonen)

13. Regionale woonmonitor

14. Huisvestingsverordening

16. Brief samenwerken voor woningbouw MRA

17. W.v.t.t.k. en rondvraag

18. Mededelingen (Milieu & Duurzaamheid

19. Ontwikkelingen GAD

20. Ontwikkelingen Energietransitie

22. Terugkoppeling RES provincie Noord-Holland

23. O.F.G.V.

24. 7. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting