PFHO Fysiek Domein (Milieu en Duurzaamheid) – extra

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Milieu en Duurzaamheid) – extra

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
28 februari 2019
Aanvang
17:30
Eindtijd
19:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Resumé PFHO fysiek domein 20 december 2018

Vaststellen

6. Evaluatie VANG

7. Schiphol

8. OFGV

Indien er ontwikkelingen zijn

• 4 kB

9. Ontwikkelingen MRA

10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting