PFHO sociaal domein (reserve)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein (reserve)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Polder-Heidezaal)
Datum
20 december 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

Colums vanuit het portefeuillehoudersoverleg

2. Agenda en resumés

Vaststellen

PDF • 65 kB
PDF • 236 kB

3. Terugkoppeling Algemeen Bestuur en Regionale Samenwerkingsagenda

Bespreken

4. Proces informatiebrieven Regio

Vaststellen

5. Rondvraag

Bespreken

6. Gezondheid en Ondersteuning

Opening en mededelingen

7. Vaststellen agenda, resumés en conformstukken

8. Ziekenhuiszorg in de Gooi en Vechtstreek

Bespreken

9. Richting ambulante crisisfunctie

Bespreken

10. Rondvraag

Bespreken

11. Deelname onderzoek ambulantisering beschermd wonen

Vaststellen

12. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Aanpak Verward Gedrag

Vaststellen

13. Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Vaststellen

14. Reizigers bijdrage Wmo-taxi

Vaststellen

15. Jeugd en Onderwijs

Opening en mededelingen

– Briedis

16. Vaststellen agenda, resumé en conformstukken

17. Rondvraag

Bespreken

18. Contract Viersprong / Multi systeem Therapie

Vaststellen

19. Richtlijnen bijzondere pleegzorgkosten Regio Gooi en Vechtstreek

Vaststellen

20. Innovatie-uitvraag jeugd

Vaststellen

21. Richting Onderwijs Zorgarrangementen

Vaststellen

22. participatie, Werk en Inkomen

Opening en mededelingen

– Terugkoppeling Werkkamer

2. Vaststellen agenda en resumés

Vaststellen

24. Werkgeversservicepunt

Stand van zaken / Ontwikkelingen

– Presentatie

25. Rondvraag en sluiting

Bespreken