Regioambassadeurs

voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Regiokantoor
Datum
14 februari 2019
Aanvang
17:45
Eindtijd
19:15
Voorzitter
Alette Zandbergen
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag van 10 januari 2019

4. Evaluatie Regiocongres

ervaringen

leerpunten

follow-up

5. Regionale samenwerkingsagenda

Bespreking vervolgproces na 5 februari en invulling Regiopodia 26 april en 13 mei.

Aandachtspunten proces:

  • maatschappelijke betrokkenheid bij de RSA
  • concretisering speerpunten tussenstap (extra Regiopodium 18 maart?)
  • governance/legitimatie – inbreng D66
  • werkbezoek hoe doen ze het elders  ?

 

6. Raadsvertegenwoordiging MRA

  • startbijeenkomst op 13 februari Aristo Amsterdam
  • maandbrief MRA

 

7, Rondje langs de velden

8. Rondvraag