Regioambassadeurs

voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Heidezaal
Datum
13 mei 2019
Aanvang
17:45
Eindtijd
19:15
Voorzitter
Alette Zandbergen
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag van 4 april

4. Uitkomst overleg griffiers 25 april

Mondeling

5. Amendementen RSA

Bundeling van de inmiddels gesignaleerde amendementen.

6. Follow-up RSA najaar 2019

7. Programma Regiopodia

Regiopodium 21 juni

Regiopodium 23 september in Weesp

Regiopodium 1 november

8. Rondje langs de velden

9. Volgende vergaderdata

Donderdag 13 juni

Donderdag 5 september

Donderdag 3 oktober

 

PDF • 89 kB

10. Sluiting