Regiopodium 2017#02

voor inwoners, met gemeenten

Regiopodium 2017#02

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
28 maart 2017
Aanvang
17:30
Eindtijd
19:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

 

In het najaar van 2014 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu opdracht gegeven tot het uitvoeren van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam. MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport en richt zich op de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma’s. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachte problematiek in de doorstroming op de A1 ten oosten van Amsterdam.
Regiopodia 30 januari (informeren) en 28 maart (interactief)
Op 30 januari zijn de bevindingen en conclusies uit de analysefase gepresenteerd. De resultaten uit het onderzoek zijn opgenomen in een analyserapport met vier rapportages. Op 28 maart stond het regiopodium in het teken van de fase oplossingsrichtingen.

De focusgroep MIRT is betrokken bij de organisatie van het regiopodium.

De opbrengst van het regiopodium dient als input voor gesprekken in raden van de regiogemeenten. In het regionale portefeuillehoudersoverleg van 11 mei 2017 wordt gesproken over de regionale inzet richting het bestuurlijk overleg van juni 2017.

1. Terugblik en programma Regiopodium#2 van 28 maart