voor inwoners, met gemeenten

Als je in dienst treedt bij de Regio, krijg je een ambtelijke aanstelling waarbij je ook een ambtseed aflegt. Een baan bij ons betekent beslist niet dat je tientallen jaren hetzelfde doet. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je bakens verzet. Dat is goed voor de Regio en voor je eigen ontwikkeling. Kansen genoeg.

Alle medewerkers zijn in algemene dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Daardoor is het ook makkelijker om van rol te veranderen als dit past bij hoe jij en de organisatie zich ontwikkelen. Zo maak je bij de Regio van je baan een loopbaan.

Op uitzendbasis of flexibele basis werken

Regio Gooi en Vechtstreek is een wendbare en flexibele organisatie. Dit betekent dat wij, naast ambtelijke aanstellingen, ook diverse tijdelijke opdrachten hebben waarvoor we medewerkers op uitzendbasis inzetten. En ook bieden we ruimte voor detacheringen en andere vormen van externe inhuur.

Stage & traineeship

Een korte of langere stage, een meewerk- of onderzoekstage. We geven je graag de kans kennis te maken met Regio Gooi en Vechtstreek. Er zijn ook mogelijkheden om in een traineeship werken en leren te combineren. Zo leer je van dichtbij de organisatie kennen en de mensen die er werken natuurlijk.

Wil je bij ons stage lopen of werken als trainee, stuur dan een mail naar PO@regiogv.nl en geef aan waar je stage of afstudeeropdracht aan moet voldoen. We kijken dan of er een passende plek voor je is.