voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren

Wat willen we bereiken?

Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid en hierdoor meer arbeidsparticipatie door inwoners uit onze regio.

Beoogde start-/einddatum

September 2016 – juli 2017 (activiteiten agenda lopen door t/m 2019)

Resultaten tot nu toe

De verkenning heeft geleid tot de Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie.
Deze agenda bevat zes uitvoeringslijnen:

  1. Regionaal start-up/scale-up programma Gooi en Vechtstreek
  2. Broedplaatsenstrategie en –aanpak Gooi en Vechtstreek
  3. (Door)ontwikkeling regionale living innovatielabs
  4. Cross-over expeditie Gooi en Vechtstreek: Media & Toerisme en recreatie – Media & Zorgeconomie – Media & Duurzaamheid/Circulair
  5. Doorontwikkeling Dutch Media Week
  6. Organisatorische herijking – werkplan CLICKNL – Media&ICT

Voortgang en planning

De Agenda is in maart 2017 vastgesteld. Bij de verdere uitwerking worden de innovatieplatforms iMMovator en iZovator betrokken en er wordt specifiek ingezet op regionale verbreding van de projecten. Het regionaal aanwezige netwerk wordt geactiveerd en tot innovatie gestimuleerd door de aanpak in de regionale Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie. De agenda wordt vanuit de Regio verder uitgewerkt in afstemming met het ambtelijk overleg Economie & Innovatie. De voortgang wordt gemonitord en jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep Economie & Innovatie.

Publicatie

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl