voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  • Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren

Wat willen we bereiken?

  • Een kwalitatief hoogwaardige nieuws-en informatievoorziening door de lokale omroep.

Beoogde start-/einddatum

September 2016 – september 2017

Resultaten tot nu toe

  • De verkenning naar een hoogwaardige nieuws-en informatievoorziening door de lokale omroep is afgerond. Enkele regionale omroepen hebben hun samenwerking geïntensiveerd.

Voortgang en planning

  1. NH (mediabedrijf) is gevraagd om een voorstel te doen voor een regionale streekomroep.
  2. Dit najaar wordt besproken hoe hiermee wordt omgegaan.

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl