voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

N.a.v. aangenomen moties van gemeenteraden binnen regio Gooi en Vechtstreek.

Wat willen we bereiken?

  1. Inzicht in de kansen en mogelijkheden in regio Gooi en Vechtstreek om t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek en sociaal domein, aanspraak te maken op regionale, landelijke en Europese subsidies.
  2. Het indienen van subsidieaanvragen t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein.
  3. De toekenning van regionale, landelijke en/of Europese subsidies waarmee gezamenlijke taken en/of activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein kunnen worden bekostigd.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – juli 2017

Resultaten tot nu toe

  1. De Regio heeft een aanpak voorgesteld en regionaal afgestemd met als hoofdvraag hoe bestaande subsidies en fondsen beter benut kunnen worden.
  2. Conform het plan van aanpak, is door Bureau Vindsubsidies in januari 2017 een quick scan gemaakt van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van de Regionale samenwerkingsagenda (RSA). Het screeningsrapport laat op projectniveau zien welke subsidiemogelijkheden het meest kansrijk zijn en wie ze kunnen aanvragen (Regio, gemeenten, regionale partners). Daarbij is een zo breed mogelijke aanpak gekozen, zodat zowel de publieke als de particuliere subsidiemogelijkheden aan bod komen.
  3. Onder leiding van Bureau Vindsubsidies zijn workshops georganiseerd om subsidies aan te vragen, om de subsidie binnen te halen, maar ook om ervaring te krijgen met het proces van subsidie- en fondsaanvragen.

Voortgang en planning

Project is afgerond. Na de totstandkoming van een nieuw uitvoeringsprogramma wordt overwogen om een subsidiescan uit te voeren.

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl