voor inwoners, met gemeenten

Uit elke gemeenteraad zijn twee gemeenteraadsleden ambassadeur voor de regionale samenwerking. Zij signaleren wat loopt en niet, attenderen de eigen raad en elkaar op (actuele) regiozaken en zijn sparringpartner voor bestuurders.

Voor de nieuwe zittingsperiode 2018-2022 is op 7 december 2017 door de regioambassadeurs een ontwerp raadsvoorstel voorbereid waarin de nieuwe raden wordt aanbevolen om zo snel mogelijk na de installatie twee nieuwe regioambassadeurs uit iedere raad aan te wijzen.

Contact

Jaap Jan Bakker
Secretaris

(035) 692 64 21
(06) 52 57 80 64
j.bakker@regiogv.nl