Regioambassadeurs

voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Regiokantoor Heidezaal
Datum
28 juni 2018
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:30
Voorzitter
g.g.
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

PDF • 45 kB

3. Kennismakingsronde

4. Huishoudelijke zaken

6. Governance en rollen

PNG • 13 kB

7. Regionale samenwerkingsagenda

8. Programma Regiopodia

Eerstvolgend Regiopodium is op 16 juli

9. Inventarisatie gesprekspunten

10. Rondvraag