voor inwoners, met gemeenten

Gooi en Vechtstreek maakt indruk met aanpak voor Beschermd Wonen

Publicatiedatum: 13 december 2023

Beschermd Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek is een voorbeeld in de transitie van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis. Deze beweging, die het mogelijk maakt voor mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen om in hun eigen omgeving te blijven, wordt breed ondersteund door alle gemeenten in Nederland. Een recente meting door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) toont aan dat regio Gooi en Vechtstreek goed scoort op de nieuwe indicatoren, waarmee het nogmaals bevestigt dat de regiogemeenten voorop lopen in het organiseren van kwalitatieve, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij de inwoners.

De regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben ingezet op preventie en vroegtijdige opsporing en oplossing van problemen om te voorkomen dat een opname in een instelling noodzakelijk wordt. Dit omvat niet alleen ondersteuning voor degenen die een GGz-kliniek verlaten, maar ook ligt de focus op het scheppen van de juiste voorwaarden in de wijken. Denk hierbij aan investeringen in betaalbare sociale huurwoningen, diverse woon(zorg)varianten en essentiële voorzieningen die zelfstandig en stabiel wonen mogelijk maken. Door te investeren in adequate ambulante hulp, met 24-uurs oproepbare ondersteuning waar nodig, wordt gestreefd naar een verhoogde kwaliteit van leven, verbeterde herstelmogelijkheden, meer sociale inclusie en minder stigma(‘s) voor inwoners met psychische problemen.

Het dashboard Beschermd Wonen van de VNG is onlangs herzien met aangepaste indicatoren om de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis te volgen en toont een opvallend succes voor Gooi en Vechtstreek. De regio stond al goed bekend en met de recente meting blijkt dat de regio opnieuw volledig in het groen staat, wat aangeeft dat het een voorbeeld is van succesvolle implementatie van deze verandering. Deze aanpak omvat een regionale visie en beleidsplan, voortgangsrapportages en inkoop en financiering op regionaal niveau. Bovendien is er nauwe samenwerking met woningcorporaties en er is een huisvestingsverordening die zorgt voor urgentie voor mensen die gebruikmaken van Beschermd Wonen. De Regio heeft een effectief wachtlijstbeheer met een acceptabel aantal wachtenden, dankzij intensieve samenwerking tussen gemeenten, aanbieders van Beschermd Wonen en de Regio. Dit uitgebreide systeem dient als voorbeeld voor andere regio’s in het land. Gerben van Voorden, bestuurlijk trekker programma Bescherming en Opvang is blij met het succes: ‘Ik zie deze resultaten als een bevestiging van onze inspanningen. Wij doen het in vergelijking met andere regio’s in Nederland heel goed.’

De monitoring is niet bedoeld als verantwoordingsmechanisme, maar vooral als een instrument om van elkaar te leren en verdere verbeteringen door te voeren.

Meer nieuws

Al het nieuws