voor inwoners, met gemeenten

Kijk jij om?

Publicatiedatum: 1 juni 2022

Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in onbegrepen of verward gedrag. Door zorgzaam naar elkaar om te kijken en naar iemand die kwetsbaar is, kan tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt en niet gevaarlijk of overlast gevend. Daarom wordt tegenwoordig vaak de term onbegrepen gedrag gebruikt. Verwardheid kan iedereen overkomen en met een klein beetje aandacht en met de juiste hulp kan vaak veel worden bereikt.

Elke situatie met onbegrepen of verward gedrag ziet er anders uit. Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen, zoals dementie, een (licht) verstandelijke beperking, verslaving, schulden, verlies van een dierbare, verlies van een woning of baan.

Meldingen bij politie blijven stijgen

Het aantal meldingen bij de politie van verward gedrag in de regio Gooi en Vechtstreek is afgelopen jaar weer gestegen. In 2020 werd er 1.774 keer melding gemaakt van personen met verward gedrag, in 2021 liep het aantal meldingen op tot 2.142. Dat zijn bijna 6 meldingen per dag. Er worden vaak meerdere meldingen gedaan over één persoon.

Zorgen of advies

Inwoners die zich zorgen maken om iemand, kunnen contact opnemen met het landelijk nummer zorgwekkend gedrag: 0800-1205 of direct met hun gemeente. De gemeente adviseert en kan eventueel hulp inzetten. In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie kunnen inwoners 112 bellen.

Kijk jij om of kijk jij weg

Om meer aandacht te vragen voor mensen met onbegrepen of verward gedrag en om inwoners te informeren dat ze bij de gemeenten terecht kunnen voor vragen en meldingen wordt in juni aandacht gegeven aan dit onderwerp. De campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg’ is in afstemming met ervaringsdeskundigen opgezet. Kijk op www.kijkjijom.nl voor meer tips, informatie en contactgegevens van de gemeenten.

Meer nieuws

Al het nieuws