voor inwoners, met gemeenten

Pleegouderplatform? Ja! Goed om kennis en ervaringen uit te wisselen

Publicatiedatum: 2 april 2019

Pleegouders uit Gooi en Vechtstreek dachten tijdens een Samenkracht! bijeenkomst mee over een pleegouderplatform.  De bijeenkomst die op 20 maart jl. plaatsvond, heeft veel informatie opgeleverd voor mogelijkheden omtrent het opzetten van een pleegzorgplatform.

Resultaten

Tijdens deze brainstormsessie is door pleegouders aangegeven dat de beste vorm van een platform zowel online als face to face is, bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst. Zo kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Het (online) platform heeft meerwaarde als het goed vindbaar en actueel is. Er moet betrouwbare informatie beschikbaar zijn voor pleegouders over bepaalde thema’s, zoals rechten en plichten en pleegoudervoogdij.

Vervolg

Met de input wordt, in samenwerking met pleegouders, een voorstel voor een pleegzorgplatform geschreven. Verwacht wordt dat dit voorstel eind mei klaar is. Na akkoord op het voorstel wordt het pleegouderplatform opgezet.

Meer nieuws

Al het nieuws