voor inwoners, met gemeenten

Rapport arbeidsmarkt: personeel vinden steeds lastiger, baan vinden kansrijker

Publicatiedatum: 2 november 2021

In de regio Gooi en Vechtstreek is weer sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Regio in Beeld van UWV. Voor werkzoekenden betekent dit dat er meer kansen zijn om werk te vinden. Voor werkgevers wordt het juist lastiger om geschikt personeel te vinden. Tegelijk is er nog steeds een groot aantal werkzoekenden, dat moeilijk aan het werk komt. Veel arbeidspotentieel wordt dus niet benut, er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod.

De arbeidsmarkt trok in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Het aantal vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 55% en in een groot gedeelte van de beroepsgroepen is er sprake van tekorten. Er is dus sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de krapte de komende jaren een structureel probleem blijft. Niet alleen door de vergrijzing, maar ook door meer vraag naar personeel vanuit specifieke sectoren, zoals de zorg en de energietransitie.

Bron: UWV

Veel vraag naar ICT’ers en technisch personeel

De krapte in de regio Gooi en Vechtstreek zit vooral in de ICT en de technische beroepen. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals BI specialisten, monteurs industriële machines en installaties, timmerlieden en vrachtwagenchauffeurs erg kansrijk. Dit biedt kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap in hun loopbaan willen zetten. UWV kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl of door persoonlijk contact op te nemen in de regio met bijvoorbeeld het Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek die mensen adviseert over (om)scholing naar kansrijke beroepen.

Ontwikkeling WW

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de regio Gooi en Vechtstreek waren er aan het begin van 2021 4.646  WW-uitkeringen en op 1 oktober 2021 waren dat er 3.559. Dat is een afname van 1.087 uitkeringen oftewel een afname met bijna 25%.

Mismatch

De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat er een recordaantal vacatures beschikbaar zijn. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen leden van de beroepsbevolking als onbenut arbeidspotentieel. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering of begeleiding van UWV of de gemeente. Samen met partners wil UWV in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft, om deze te kunnen begeleiden naar werk.

Regionale Mobiliteitsteams (RMT)

De eerste stap in het samen met onze partners helpen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s)*. Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken, kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners, waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV.

RMT Gooi en Vechtstreek

Het Regionaal mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek (RMT) helpt mensen van werk-naar-werk. ‘Het idee is dat wij dit in een relatief kort traject doen’ zegt Clemens Robers, loopbaancoach van het regionaal mobiliteitsteam. Een marktkoopman krijgt bijvoorbeeld een omscholing tot taxichauffeur, een dame die wedstrijdbekers graveert begint binnenkort met de opleiding tot doktersassistente en iemand met een eigen adviesbureau voor de tijdelijke invulling van vastgoed start binnenkort met de opleiding orthomoleculair adviseur en vitaliteitscoach. ‘Binnen het RMT kunnen wij de krachten bundelen met verschillende opleidingsinstituten en daardoor een studie sneller faciliteren dan in het normale traject’, aldus Clemens. ‘Het RMT is een brede alliantie die veel voordelen biedt voor zowel werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek als voor de samenwerking tussen de partijen van het RMT’, vult Willem van Remmerden, operationeel coördinator RMT Gooi en Vechtstreek, aan. Dankzij deze samenwerking zijn onze onderlinge lijntjes nu veel korter en schakelen we eenvoudiger met elkaar. Zodoende ontvangt elke inwoner in de regio Gooi en Vechtstreek de best passende dienstverlening op weg naar een sterkere arbeidsmarktpositie en duurzaam werk.

Meer weten?

Download het rapport Regio in Beeld regio Gooi en Vechtstreek.

Bron: UWV

Meer nieuws

Al het nieuws