voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht! bijeenkomst over Werkgevers Servicepunt

Publicatiedatum: 28 november 2018

Verschillende participatiegerechtigden hebben betaald werk gekregen via het Werkgevers Servicepunt. Om te weten wat de ervaringen hiermee zijn, organiseert Samenkracht! verschillende bijeenkomsten.

Participatiegerechtigden zijn onder andere personen die bijstand of een uitkering ontvangen. We willen graag weten wat er goed gaat in het werk, hoe de matching naar werk is gegaan en wat er volgens hen nog beter kan.

Beide bijeenkomsten vinden plaats op 30 januari 2019 (eerder gecommuniceerde datum was 12 december 2018).

Meer informatie bij Loes ter Horst, coördinator Samenkracht!, l.terhorst@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws