voor inwoners, met gemeenten

Voortgangsrapportage RSA

Publicatiedatum: 15 oktober 2018

De colleges vertalen de samenwerkingsagenda elke twee jaar naar een praktisch uitvoeringsprogramma. De tweede voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma 2017-2018 is gereed. Deze rapportage schetst de stand van zaken van de RSA projecten. Wat verloopt er volgens plan, welke projecten zijn afgerond, of waar moet in de komende periode nog een beetje energie bij? Dit lees je in de voortgangsrapportage. Benieuwd? Klik dan hier.

Meer nieuws

Al het nieuws