voor inwoners, met gemeenten

Missie

Voor inwoners, met gemeenten

Voor inwoners, met gemeenten; daar staan we voor. Gezond, veilig en duurzaam; daar gaan we voor. We werken intensief samen met gemeenten. Dit doen we met bestuurders, gemeenteraadsleden, griffiers en ambtenaren van de gemeenten in onze regio Gooi en Vechtstreek.

Visie

Wij zijn de regionale samenwerkingsorganisatie van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek die vraaggericht werkt met hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Ons succes wordt bepaald door onze medewerkers die betrokken, verantwoordelijk en omgevingsbewust zijn. We richten ons op een goede uitvoering van onze dienstverlening en staan open voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. Hierbij vormt het opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten het startpunt. We richten onze organisatie flexibel en wendbaar in. Onze identiteit maakt wie we zijn en willen zijn: een publieke dienstverlener voor inwoners, met gemeenten.