voor inwoners, met gemeenten

De Regio-organisatie bestaat uit 6 resultaatverantwoordelijke eenheden. Dit zijn: GAD, GGD, Maatschappelijke Dienstverlening, Inkoop en Contractbeheer, Beleid en Bestuur en RAV.

De managers van deze eenheden en de algemeen directeur werken samen in het centraal management team. Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Igor Meuwese
Algemeen directeur
i.meuwese@regiogv.nl
(035) 692 64 44

Jacqueline Agricola
Manager Beleid en Bestuur
(1e vervanger Algemeen directeur)
j.agricola@regiogv.nl
(06) 24 10 44 16

Sabien von dem Borne
Manager Bedrijfsvoering
s.vondemborne@regiogv.nl
(06) 82 01 33 39

Vincent van Bakel
Manager Inkoop en Contractbeheer
v.vanbakel@regiogv.nl
(035) 692 64 15

Joek Boomsma
Directeur Publieke Gezondheid/Manager GGD
(2e vervanger Algemeen directeur)
j.boomsma@jggv.nl
(06) 22 73 75 64

Joke Verwoerd
Manager Jeugd en gezin

Nina Hille Ris Lambers
Manager Maatschappelijke Dienstverlening
n.hillerislambers@regiogv.nl
(035) 692 6464

Annelies van de Kolk
Manager Onderwijs en Werk
a.vandekolk@rblgv.nl
(06) 51 04 96 04

Enrik Bakker
Manager GAD ai.
e.bakker@gad.nl

Gijs Roest
Manager RAV
g.roest@regiogv.nl