voor inwoners, met gemeenten

De Regio-organisatie bestaat uit 7 resultaatverantwoordelijke eenheden. Dit zijn: GAD, GGD, Jeugd en Gezin, Maatschappelijke Dienstverlening, Inkoop en Contractbeheer, Sturing en RAV.

De managers van deze eenheden en de algemeen directeur werken samen in het centraal management team. Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Igor Meuwese
Algemeen directeur
i.meuwese@regiogv.nl
(035) 692 64 44

Sabien von dem Borne
Manager Bedrijfsvoering
s.vondemborne@regiogv.nl
(06) 82 01 33 39

Nina Hille Ris Lambers
Manager Maatschappelijke Dienstverlening
n.hillerislambers@regiogv.nl
(035) 692 6464

Wendy van Neer
Manager Inkoop en Contractbeheer
w.vanneer@regiogv.nl
(035) 692 64 08

René Stumpel
Directeur Publieke Gezondheid/Manager GGD
(2e vervanger Algemeen directeur)
r.stumpel@ggdgv.nl
(035) 692 63 17

Jacqueline Agricola
Manager Sturing
(1e vervanger Algemeen directeur)
j.agricola@regiogv.nl
(06) 24 10 44 16

Daniel Walkot
Manager GAD
d.walkot@gad.nl
(035) 699 18 99

Joek Boomsma
Manager
j.boomsma@jggv.nl
(06) 22 73 75 64