voor inwoners, met gemeenten

Jaaroverzicht Regio Gooi en Vechtstreek

Nog maar een jaar geleden wenste ik u een gezond en gelukkig 2020. De wereld zag er toen heel anders uit. Als ik u op dat moment  had gezegd dat we een jaar later in een totaal andere samenleving zouden leven, waar een virus het ritme van de dag slaat en de koers bepaalt, had u mij waarschijnlijk niet geloofd. De coronacrisis stelt alles wat van waarde is op de proef: gezondheid, relaties, werk, inkomen, zorg, welzijn; misschien wel het hele leven. Het is voortdurend bijsturen, schakelen en oog en gevoel hebben voor de verschillende belangen. Maar  de crisis laat ook zien dat wij mentaal, economisch en sociaal veerkrachtig zijn.

Sinds eind februari leven we in het nieuwe normaal. Maar wat is normaal als velen op hun tandvlees lopen en als de rek eruit is? Ik heb de afgelopen maanden geprobeerd om er te zijn. Als burgemeester; als voorzitter van de Veiligheidsregio en van de Regio. Maar vooral als Pieter Broertjes. Want echt contact maak je van mens tot mens en niet vanuit een positie of rol. En zo hebben de mensen van de Regio; de jeugdverpleegkundigen en –artsen van Jeugd en Gezin, medewerkers van Veilig Thuis, de beladers en medewerkers van de scheidingsstations van de GAD,  het ambulance personeel van de RAV, de coronatesters van de GGD en vele, vele anderen iedere dag contact gemaakt met onze inwoners.

Veilig en vertrouwd, omdat deze dienstverlening altijd moet doorgaan. In onderstaand filmpje geven we u een beeld van hun jaar.

Het zijn donkere dagen met als lichtpuntjes het zicht op een vaccinatie, meer vrijheden en meer ruimte om dicht bij elkaar te zijn. Laten we ons tot die tijd vasthouden en verwarmen aan dit licht, want we zijn misschien uit contact maar wel met elkaar verbonden.

Ik wens u een gezond en liefdevol 2021.

Pieter Broertjes