voor inwoners, met gemeenten

Voor inwoners, met gemeenten en onze partners

2019: een jaar waarin het werkwoord ‘samenwerken’ in regio Gooi en Vechtstreek centraal stond. Zowel voor de opgaven in ons  gebied als voor de inwoners die te maken hebben met voorzieningen vanuit het  sociaal domein.

Terwijl raadsleden en bestuurders praten over hoe we met elkaar gaan samenwerken en wie daarin wat doet, Weesp naar Amsterdam vertrekt, ging het ‘gewone’ leven door. De grond- en afvalstoffen werden bij de mensen thuis opgehaald; gescheiden inzamelen is een succes in onze regio. Inwoners verzamelden substantieel meer grondstoffen en minder restafval. De energietransitie kreeg vorm door de ontwikkeling van een regionale energiestrategie (RES) en concreet door het op- en inrichten van een regionaal energiedienstenbedrijf.

Jeugd en Gezin zag weer 2500 pasgeboren baby’s op het consultatiebureau.  Bij Veilig Thuis werden mede door de invoering van de nieuwe meldcode meer meldingen gedaan van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en er werd vaker om advies gevraagd. Het jongerenteam van het Regionaal Bureau Leerlingzaken gelooft in aansluiten op wat jongeren willen en dat werkt! De GGD is het afgelopen jaar landelijk koploper geworden in het rookvrij maken van de regio. Ruim 200 plekken zijn rookvrij. Niet omdat we tegen rokers zijn maar omdat we geloven in een generatie die gezond opgroeit.

We zochten en vonden pleegouders die hun huis en hun hart openstellen voor kinderen en jeugdigen die door omstandigheden tijdelijk (of langer) niet meer thuis kunnen wonen. En we lieten in het straatbeeld zien dan mensenhandel, arbeidsuitbuiting en geweld tegen vrouwen nergens thuis horen. Toonaangevende gebouwen kleurden twee weken lang oranje en de fototentoonstelling ‘Open je Ogen’ reisde de laatste maanden van het jaar door de regio en visualiseerde onderdrukking.

Het is dan ook met trots dat ik u het overzicht in tweets van 2019 aanbied. De uitvoering gaat, zoals u kunt zien en ervaren, iedere dag gewoon door. Voor inwoners, met gemeenten gaat over een hoge kwaliteit van wonen, werken en leven in de Gooi en Vechtstreek. Niet alleen voor the happy few, maar voor iedereen.

Dus ik maak een buiging voor al die hardwerkende mannen en vrouwen die dit mogelijk maken.

Ik wens u een veilige jaarwisseling en een goed nieuw 2020.

Moedig voorwaarts!

Pieter Broertjes
Regiovoorzitter

Januari 2019

Februari 2019

Maart 2019

April 2019

Mei 2019

Juni 2019

Juli 2019

Augustus 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019

December 2019