voor inwoners, met gemeenten

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek staan voor grote maatschappelijke opgaven. Zij bepalen gezamenlijk wanneer er sprake is van een regionale maatschappelijke opgave. Om dat proces zo goed mogelijk te begeleiden heeft de Regio Gooi en Vechtstreek langs de huidige portefeuilles de regionale opgaven voor de komende vier jaar in kaart gebracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende portefeuilles binnen het fysiek domein en de vertegenwoordiging vanuit de gemeenten.

Bouwen en WonenVoorzitter: Nanning Mol (Laren)
Gemeente BlaricumAnne-Marie Kennis
Gemeente Gooise MerenAlexander Luijten
Nico Schimmel
Gemeente HilversumBart Heller
Karin Walters
Gemeente HuizenRoland Boom
Gemeente LarenFrits Westerkamp
Ruimte en MobiliteitVoorzitter: Alexander Luijten (Gooise Meren)
Gemeente BlaricumAnnemarie Kennis
Joke Lanphen
Frans Cornelis
Gemeente Gooise MerenAlexander Luijten
Geert-Jan Hendriks
Nico Schimmel
Gemeente HilversumBart Heller
Karin Walters
Gemeente HuizenRoland Boom
Fleur van der Kleij
Gemeente LarenFrits Westerkamp
Gemeente WijdemerenAletta Zandbergen
Els Kruijt
Gert Zagt
Economie en Innovatie Voorzitter: Gert Zagt (Wijdemeren)
Gemeente BlaricumFrans Cornelis
Gemeente Gooise MerenBarbara Boudewijnse
Nico Schimmel
Gemeente HilversumArno Scheepers
Gemeente HuizenBert Rebel
Gemeente LarenFlip de Groot
Gemeente WijdemerenEls Kruijt
Milieu en DuurzaamheidVoorzitter: Bert Rebel (Huizen)
Gemeente BlaricumFrans Cornelis
Gemeente Gooise MerenBarbara Boudewijnse
Geert-Jan Hendriks
Gemeente HilversumBart Heller
Gemeente HuizenBert Rebel
Gemeente LarenFlip de Groot