Algemeen Bestuur (extra)

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur (extra)

Locatie
Brandweerkazerne Hilversum, Kam. Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum
Datum
28 maart 2018
Aanvang
12:00
Eindtijd
12:15
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

PDF • 55 kB

3. Ingekomen en verzonden

PDF • 716 kB

4. Vaststellen verslag 8 februari

5. Invulling 2 vacatures DB

6. Nieuwbouw meldkamer

7. Actualiteiten en de rondvraag