De Werkkamer

voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor
Datum
20 september 2017
Aanvang
12:30
Eindtijd
14:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen resumé 10 mei 2017 + conformstuk 9.1

4. Stand van zaken banenafspraak

6. Contouren inzet detachering

8. Rondvraag