EXTRA Regiopodium

voor inwoners, met gemeenten

EXTRA Regiopodium

Locatie
Regiokantoor
Datum
22 maart 2019
Aanvang
16:00
Eindtijd
18:00
Voorzitter
Alette Zandbergen (Regioambassadeurs)
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Het extra Regiopodium is op 14 februari door de Regioambassadeurs uitgeschreven om raadsleden in vroeg stadium te betrekken bij de concretisering van de speerpunten zoals die tijdens het Regiocongres op 5 februari voor het eerst werden gepresenteerd en uitgewisseld.

De portefeuillehouders hebben op 7 maart een eerste aanzet van concretisering besproken. De bouwstenen voor de regionale samenwerkingsagenda zijn tijdens dit extra regiopodium besproken. Om verder focus in de regionale samenwerkingsagenda aan te brengen zijn per opgave tafels ingericht. Een zesde tafel ging over versterking van de legitimatie en de slagkracht bij de uitvoering van de gezamenlijke opgaven.

Hieronder treft u in beeld en ondertiteling de kernpunten van de opbrengsten van de tafels.

Uitnodiging en programma

In het programma zijn per tafel de hyperlinks opgenomen naar de lopende zaken in regioverband.

De zienswijzen met inbreng speerpunten van de gemeenten

De banners met de zienswijzen per gemeente staan weer opgesteld in de plenaire zaal.

Hieronder de weergave in pdf.

Tafel 1. Regionale omgevingsvisie

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 2 Een bereikbaar GenV

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 3. Een duurzaam en circulair GenV

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

 

Tafel 4 Een aantrekkelijk woon-werk klimaat

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

 

Tafel 5 Versterking sociaal domein

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

 

Tafel 6 Een (bestuurs)krachtige regio

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Vanuit landelijke onderzoeken BZK is een matrix van raadsinstrumenten in samenwerking bijeengebracht.