PFHO fysiek domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
11 mei 2017
Aanvang
13:00
Eindtijd
15:30
Secretaris
Marijn den Uijl

Gezamenlijke lunch van 12.00 – 13.00 uur met PFHO SD

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen van resumé 9 maart 2017

5. Presentatie Floriade

6. Energietransitie Gooi en Vechtstreek