PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
20 september 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Jacqueline Agricola

1. Opening en mededelingen Cultuur en Erfgoed, Recreatie en Toerisme

2. Resumé pfho juli 2019

3. Cultuur en recreatie (CERT) 2020 - 2023

a. Oplegger
b. Voorstel
c. Uitvoeringsprogramma
d. Brief samenwerkende musea
e. Behaalde resultaten regioconservator

4. W.v.t.t.k.

5. Rondvraag en sluiting

6. Opening en mededelingen Economie en Innovatie

7. Regionale Detailhandelsvisie

a. Oplegger
b. Regionale Detailhandelsvisie

8. Informatiebrief Invest MRA en ROM Utrecht

a. Oplegger
b. Raadsinformatiebrief Invest MRA en ROM

9. Rondvraag en sluiting