PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
1 november 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
10:30
Secretaris
Jacqueline Agricola

1. Opening en mededelingen Cultuur & Recreatie

2. Resumé pfho 19 en 20 september 2019

4. Terugkoppeling MRA

Mondelinge terugkoppeling stavaza MRA

5. Rondvraag en sluiting

6. Opening en mededelingen Economie en Innovatie

9. Terugkoppeling MRA

Mondelinge terugkoppeling stavaza MRA

10. Rondvraag en sluiting