PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Ruimte en Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Bouwen en Wonen)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
19 september 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
13:30
Secretaris
Jacqueline Agricola

1. Opening en mededelingen Ruimte en Mobiliteit

2. Resumé pfho juli 2019

4. Nationale Omgevingsvisie

VERTROUWELIJK

5. Regionale afstemming Ter Gooi

VERTROUWELIJK

8. Bespreken ontwikkelperspectieven ROVI

9. Reactie op zienswijze OV concessie

VERTROUWELIJK

10. Verstedelijkingsstrategie

VERTROUWELIJK

11. A27 Quickwins

VERTROUWELIJK

13. Stand van zaken NbdV en VmdV (stukken ter kennisname)

VERTROUWELIJK

14. Mobiliteit (diverse stukken ter kennisname)

VERTROUWELIJK

16. Rondvraag

17. Opening en mededelingen Bouwen en Wonen

18. MRA bouwen/wonen

19. Middenhuur

VERTROUWELIJK

20. Rondvraag

21. Opening en mededelingen Milieu en Duurzaamheid

22. Verkenning ketensamenwerking en bundeling energiediensten

VERTROUWELIJK

23. Stappenplan RES

24. Evaluatie VANG

25. OFGV

26. MRA duurzaamheid

27. MRA duurzaamheidstop