voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Polder-Heidezaal)
Datum
19 juli 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Werking regiobestuur en portefeuillehoudersoverleg

4. Proces Regionale Samenwerkingsagenda

5. Rondvraag

6. Jeugd en onderwijs: opening en mededelingen

7. Vaststellen agenda

• 8 kB

8. Stand van zaken inkoop Gecertificeerde Instellingen

Mondeling

9. Transformatieplan Jeugd

10. Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen

11. Rondvraag

12. Gezondheid en ondersteuning: Factsheet Aanpak Verward Gedrag

13. Participatie, werk en inkomen: opening en mededelingen

14. Vaststellen agenda

15. Stand van zaken banenafspraak

16. Richting marktbewerkingsplan

17. Rondvraag