PFHO sociaal domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Polder-Heidezaal)
Datum
19 juli 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Werking regiobestuur en portefeuillehoudersoverleg

Het portefeuillehoudersoverleg heeft de werking van het regiobestuur en het portefeuillehoudersoverleg besproken.

4. Proces Regionale Samenwerkingsagenda

Het portefeuillehoudersoverleg heeft het proces van de totstandkoming van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) besproken. De portefeuillehouders verzoeken om focus aan te brengen en willen expliciet het onderscheid maken tussen thema’s die nieuw/een hoge bestuurlijke relevantie/innovatief zijn en thema’s die meer going concern zijn.

5. Rondvraag

6. Jeugd en onderwijs: opening en mededelingen

7. Vaststellen agenda

• 4 kB

8. Stand van zaken inkoop Gecertificeerde Instellingen

De portefeuillehouders nemen kennis van de stand van zaken van de inkoop van jeugdreclassering en drang.

9. Transformatieplan Jeugd

De portefeuillehouders bespreken de richting van het Transformatieplan Jeugd. De portefeuillehouders willen focus aanbrengen in de scope en inzet van het plan. Tevens willen de portefeuillehouders dat het meerjarig financieel effect van het plan inzichtelijk wordt gemaakt en dat de impulsgelden vooral worden uitgegeven aan betere hulp/zorg en zaken die jeugdigen direct raken. Het plan moet niet iets nieuws zijn, maar moet vooral dat wat we doen versterken.

10. Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen

De uitvoeringsagenda komt in september terug op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Dan hebben de lokale adviesraden over de agenda geadviseerd.

11. Rondvraag

12. Gezondheid en ondersteuning: Factsheet Aanpak Verward Gedrag

Het conformstuk factsheet Aanpak Verward Gedrag is conform vastgesteld.

13. Participatie, werk en inkomen: opening en mededelingen

14. Vaststellen agenda

15. Stand van zaken banenafspraak

16. Richting marktbewerkingsplan

Het marktbewerkingsplan is besproken. Nadere input wordt per e-mail met Saloua Chaara gedeeld. In september komt de vervolgversie van het plan op de agenda bij het portefeuillehoudersoverleg. Tevens wil het Portefeuillehoudersoverleg tijdens het regiopodium van september met gemeenteraadsleden in gesprek over het marktbewerkingsplan.

17. Rondvraag